Post X

corporate

Antwerpen, Berchem

2015 - 2019

Plein 4200 m²

Terrein ca. 2,2 ha

De bedrijvencampus van Post X werd geconcipieerd rondom één centraal plein.

Dat plein is het intimistische hart van de site.

Het wordt ruimtelijk subtiel omkaderd door de overdekte wandelcolonnade, die architectuur en landschap in interactie brengt.

 

Tegenover de strakke lijnvoering van de gebouwen verfijnen organische gras‘duinen’ de ruimtelijkheid. Deze indeling bezorgt het open plein een landschappelijke beleving.

De natuurlijke belijning vloeit onder andere voort uit de noodzakelijke routes voor de hulpdiensten, maar nodigt vooral uit tot een ongedwongen verkenning van de site.

 

Dankzij de eenduidige mineralisatie van het gehele plein ontstaat het een coherent karakter.

Terwijl grote tegels, dynamisch in de lengte gelegd, de gebouwen verbinden, nodigen kleinschaligere kasseien, dwars op de looprichting, uit tot onthaasting op het plein. Beide formaten werden op maat van het project vervaardigd.

Het ‘greige’ patina van de grès zandsteen verdiept het sobere kleurenpalet.

 

Een botanische collectie van meerstammige kersen en appels bezielen het plein. Hun brede en horizontale silhouet ‘verschaalt’ de open ruimte op menselijke proportie.

Net als in Japan zal de Yoshino-kers en zijn soortgenoten de lente aankondigen.

                       

Het moment suprême van Post X !

 

De grasduinen met hun monolithische banken bieden de wandelaar een gevarieerde bezonning en uitzicht. Door het aanwenden van grasvoegen tussen de kasseien ontstaan luwere eilanden.

 

Het project kwam tot stand door de visionaire aspiraties en inspiraties van ontwikkelaar IRET en de architecten van Beel en Jaspers-Eyers.

De professionele en collegiale samenwerking maakten Post X tot wat het nu is :

een site met een duidelijke en kwalitatieve identiteit.